ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Συμβουλευτική Επαγγελματικής Γραφολογίας σε εταιρείες, εργοδότες ή επαγγελματίες.

Συμβουλευτική με σκοπό την βελτιωμένη απόδοση του έμψυχου δυναμικού ως προς την τοποθέτηση στις καταλληλότερες λειτουργικά και παραγωγικά εργασιακές θέσεις με βάση την ιδιοσυγκρασία / προσωπικότηταεκάστου εργαζομένου, αλλά και τη βελτίωση του βαθμού ικανοποίησης του στο εργασιακό αντικείμενο.

Συμβουλευτική επαγγελματικού προσανατολισμού.

Σε φυσικά πρόσωπα προς προσδιορισμό των ιδιαιτέρων ικανοτήτων, δεξιοτήτων ή κλίσεων του γράφοντος.