ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Δείγμα

α) Γραφής, αριθμογραφής, υπογραφής επί ιδιωτικών εγγράφων.
Ιδιωτικά Συμφωνητικά, Υπεύθυνες Δηλώσεις, Εξουσιοδοτήσεις, Σημειώσεις επί παντός φύσεως εγγράφων, όπως σημειώματα, τηλεφωνική ατζέντα, ημερολόγιο, εγγραφές σε τοίχους, φορολογικά παραστατικά κοκ.

β) Γραφής, αριθμογραφής ή υπογραφής επί δημοσίων εγγράφων.
Υπογραφές σε συμβολαιογραφικές πράξεις, έγγραφα με βεβαίωση γνησίου χειρόγραφης υπογραφής.

γ) Ιδιογράφων, δημοσίων, μυστικών διαθηκών και φαινομένων Γραφο–παθολογίας.
Parkinson, Alzheimer, άνοια, γεροντικός τρόμος, ΧΑΠ (Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια) κοκ.

δ) Γραφής, αριθμογραφής και υπογραφών επί παντός είδους αξιογράφων.
Επιταγές, συναλλαγματικές, γραμμάτια.

ε) Γραφής, αριθμογραφής και υπογραφών επί παντός είδους τραπεζικών εγγράφων.
Συμβάσεις, Παραστατικά συναλλαγών (εξτρέ).

Δείγμα

Ανώνυμα γράμματα, σημειώματα, επιγραφές σε οιαδήποτε γραφική επιφάνεια.

Δείγμα

Eπί εγγράφων ως προς τη γραφή, την αριθμογραφή, τις σφραγίδες, την εκτύπωση.

Δείγμα
Δείγμα

Έγχρωμων ή ασπρόμαυρων φωτοτυπιών, έγχρωμων ή ασπρόμαυρων σαρώσεων, φωτογραφιών.

Δείγμα

Μικροσκοπικός και μακροσκοπικός έλεγχος με ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές, αναλογικά και ψηφιακά μικροσκόπια, πλάγιο ή οπισθοδιερχόμενο φωτισμό, με υπεριώδη ή υπέρυθρη ακτινοβολία και άλλες ειδικότερες εργαστηριακές αναλύσεις.

Δείγμα

Υπογραφές που έχουν τεθεί σε ψηφιακή επιφάνεια-οθόνη, όπως τα tablet που χρησιμοποιούνται στις τράπεζες.

Δείγμα
Δείγμα

Ενδεικτικώς: ειδικές εργαστηριακές μελέτες για χρονολόγηση μελάνης, προσδιορισμό ακολουθίας χάραξης ιχνών σε περίπτωση επικάλυψης αυτών, ανεύρεση ιχνών DNA επί του εγγράφου κοκ.